Filter

Zmena chovu nosníc by podľa producentov vajec priniesla nárast cien

Producenti vajec na Slovensku sa budú musieť vyrovnať s tlakom obchodných reťazcov na zvyšovanie ponuky vajec z podstielkových chovov. Zahraničné obchodné reťazce deklarovali, že od roku 2025 nebudú vo svojich prevádzkach predávať spotrebiteľom vajcia z klietkových chovov, ale výlučne vajcia podstielkové, z voľných výbehov a biochovov. Únia hydinárov Slovenska (ÚHS) i producenti považujú tento tlak za neopodstatnený.

Kategórie: Spravodajstvo

Aktuálne články

Porast bez konkurenčného pôsobenia burín ošetrený Adengom

Skorá herbicídna ochrana kukurice

Kukurica patrí k plodinám, u ktorých je veľmi dôležitý dobrý “štart“ po vzídení, pričom spomalený vývoj v skorých rastových fázach veľmi ťažko dobieha. Porasty kukurice veľmi citlivo reagujú na zaburinenie, predovšetkým v období 4 – 6 týždňov po jej vzídení. Za ideálne herbicídne ošetrenie kukurice sa považuje aplikácia, ktorá vytvorí...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Burza výsledkov vedy a výskumu

Na pôde Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva v Bratislave sa v utorok uskutočnila prezentácia výsledkov, ktoré v ostatnom trojročnom období dosiahla rezortná výskumno -vývojová sféra, pôsobiaca pod hlavičkou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC).

Kategórie: Spravodajstvo

Vítajú schválenie jasného európskeho rámca o nekalých obchodných praktikách

Potravinárska komora Slovenska (PKS) víta prijatie jasných záväzkov inštitúcií EÚ pokračovať vo svojom úsilí vybudovať základy pre udržateľný a účinný poľnohospodársky a potravinový dodávateľský reťazec v Európe. Uviedla to PKS v reakcii na minulotýždňové schválenie smernice o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci v Európskom...

Kategórie: Spravodajstvo

Efektívne vo fungicídnej ochrane obilnín

"Komplexná preventívna ochrana proti chorobám zahŕňa prevenciu, správnu agrotechniku, výber vhodnej odrody, a v neposlednom rade aj aplikáciu fungicídov," uviedol doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Nitra na odbornej konferencii spoločnosti Dow AgroSciences v Nitre.

Kategórie: Rastlinná výroba

Ziskové pestovanie obilnín

V poradí 21. zimné sympózium spoločnosti Dow AgroSciences, ktoré rozsahom a účasťou patrí k najväčším podujatiam na Slovensku, sa v tomto roku sústredilo na obilniny, ktoré patria medzi najpestovanejšie plodiny u nás. Odpovedal tomu aj obsah prednášok, zameraný na nové možnosti v postemergentnom odburinení porastov, či technológie ošetrenia na jar....

Kategórie: Rastlinná výroba