Filter

Aktuálne články

Špecifiká výroby kvalitného osiva

Semenárstvo ako špecifické odvetvie rastlinnej výroby vyžaduje špecifické znalosti, zručnosti a pestovateľské postupy. Ide o komplex výrobných činností zahŕňajúcich organizáciu a postupy udržiavacieho šľachtenia, množenia, zberu a ošetrenia osiva. Semenárstvo tiež zaisťuje systém obmeny a kontroly pravosti a kvality osív.

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Kvalita pšenice na Slovensku v roku 2021

Technologická kvalita potravinárskej pšenice je určená predovšetkým genetickým potenciálom danej odrody dosahovať kvalitu požadovanú spracovateľským priemyslom. Vplyvy ročníka (počasie, agrotechnické postupy) majú aditívny účinok na technologickú kvalitu potravinárskej pšenice a môžu potlačiť alebo naopak zosilniť geneticky determinovaný potenciál pekárenských odrôd pšenice.

Kategórie: Rastlinná výroba

Neformálna konzultácia Strategického plánu SPP 2023 – 2027 s Európskou komisiou

V súvislosti s prípravou Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SP SPP) pre roky 2023 – 2027 odoslalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Európskej komisii (EK) na neformálnu konzultáciu aktuálnu verziu dokumentu spolu s prílohami. MPRV SR očakáva od EK v priebehu troch týždňov pripomienky. Na finálnej podobe...

Kategórie: Spravodajstvo