Filter

Aktuálne články

Nemecký FENDT predstavil svoje novinky online

Nemecký výrobca prémiovej značky poľnohospodárske techniky Fendt sa rozhodol neotáľať s predstavením svojich noviniek pre najbližšie obdobie. Prostredníctvom online tlačovej konferencie tak bolo zákazníkom, dílerom a priaznivcom značky umožnené získať informácie o inováciách, ktoré výrobca chystá v segmente traktorov, kombajnov, postrekovačov, či krmovinárskych strojov.

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Zhutnenie verzus obrábanie pôdy

Zhutnená pôda má svoj pôvod v prirodzených procesoch, alebo je želaným výsledkom či nežiaducim následkom ľudskej činnosti. V odborných diskusiách vyžadujúcich presnú terminológiu je preto potrebné rozlišovať medzi „zhutnením a zhutňovaním“. Pokiaľ je v úmysle pôdu zhutniť - s cieľom ochrany pôdy, ide o zhutňovanie, prípadne hovoríme o kompaktorovaní či...

Kategórie: Rastlinná výroba

Príprava pôdy ako základ pre výsev ozimín

Tohoročný suchý apríl, studený a vlhký máj spomalili vývin vegetácie, poľnohospodári aktuálne zberajú novú úrodu, i keď s oneskorením. V podvedomí však už myslia na prípravu pôdy na výsev ozimín. Za základnú požiadavku správneho obrábania pôdy pod ozimné obilniny sa považuje vytvorenie osivového lôžka s rovnakými parametrami obsahu organickej hmoty...

Kategórie: Nezaradené

Príprava pôdy v kontexte s podmienkami prostredia

Jesennou rovnodennosťou 23. septembra končí astronomické leto, ale z pohľadu meteorológov a klimatológov končí už 31. augusta. Avšak letné počasie často pokračuje aj v septembri a niekedy býva extrémne teplý i október. S takýmto javom sa stretávame najmä v posledných rokoch, keď je často problémom extrémne suché a na túto...

Kategórie: Rastlinná výroba