Zmutovaný koronavírus na norkových farmách

Prítomnosť zmutovaného koronavírusu na norkových farmách hlási okrem Dánska aj Holandsko, Španielsko, Francúzsko, Švédsko, Taliansko a tiež USA. Na zoznam sa zrejme pridá aj Grécko, čaká sa na oficiálne potvrdenie.

Dánsko rozhodlo o zatvorení všetkých 1 139 kožušinových fariem a utratení 15 až 17 miliónov norkov. Napriek tomu, že patrí medzi najväčšieho producenta norkových kožušín na svete, rozhodlo sa pristúpiť k ich likvidácii vo veľkom rozsahu a zamedziť tak ďalšiemu šíreniu koronavírusu.

Na území Slovenska, na rozdiel od ostatných krajín Európskej únie, je schválená jediná farma norkov za účelom produkcie na kožušín. Farma v obci Príbovce pri Martine je pod zvýšeným veterinárnym dozorom už od marca 2020 (prvá vlna pandémie) a je zabezpečená železným oplotením tak, aby na farmu okrem majiteľov a pracovníkov farmy nemala prístup žiadne nepovolaná osoba, vrátane cudzích zvierat.
Úradná veterinárna kontrola je vykonávaná iba za prítomnosti majiteľov, resp. chovateľov zvierat na farme. Samotné norky sú zabezpečené tak, aby nedochádzalo zbytočne ku kontaktu medzi norkami chovanými na farme, respektíve bol úplne vylúčený kontakt s inými zvieratami.
Doposiaľ na nej neboli hlásené žiadne klinické príznaky indikujúce ochorenie COVID-19, ako sú napríklad zvýšená telesná teplota, znížený príjem krmiva, zápaly pľúc, hnačky, potraty u gravidných zvierat, zvýšený úhyn zvierat. Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) pristupuje od začiatku koronavírusovej pandémie k danej problematika proaktívne a Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Martin odobrala vzorky z norkov chovaných na farme na ochorenie COVID-19. Biologický materiál od zvierat bol odobratý 18. novembra 2020 a zaslaný poslom do Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu vo Zvolene. Vzorky boli testované PCR metódou. Všetky norky vyšetrené na ochorenie COVID-19 boli negatívne.
Farma ostáva naďalej monitorovaná a je pod veterinárnym dozorom. Podľa slov Jozefa Bíreša, ústredného riaditeľa ŠVPS SR,  podľa novely zákona o veterinárnej starostlivosti, farma môže fungovať do 31. decembra 2025 s tým, že ak by sa u zvierat klinické príznaky ochorenia COVID-19 objavili, pristúpi sa k ich okamžitému utrateniu.
Podľa informácií agrorezortu a ŠVPS SR, k mutácii vírusu v Dánsku došlo z dôvodu, že zvieratá boli primárne infikované človekom a sekundárne sa infekcia šírila medzi zvieratami na farmách a znovu prešla na človeka. „Vytvára to veľké riziko v boji proti COVID-19 z dôvodu, že aj keď v tomto štádiu bude ponúknutá na trh účinná vakcína, môže sa stať, že práve mutáciou takto prenášaného vírusu vakcína stratí na účinnosti,“ uviedol Daniel Hrežík, hovorca MPRV SR.

Viac sa dočítate v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 49.

Komentáre ku článku 1

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *