Zmena správania dobytka – indikátor tepelného stresu

Pri vysokých teplotách nastávajú u zvierat zmeny v ich správaní. Ide o tzv. etologickú adaptáciu, ktorá umožňuje adekvátnu obranu zvierat proti nadmerne vysokým teplotám.

Zvieratá sa snažia uplatniť široké rozpätie behaviorálnych reakcií, a to s cieľom redukovať dlhšie termálne zaťaženie a ovplyvniť výmenu tepla medzi telom a prostredím.
Pri procesoch súvisiacich s akoukoľvek aktivitou (príjem krmiva, trávenie, produkcia, pohyb) sa vytvára veľké množstvo tepla. Uvádza sa, že vlastná produkcia sa na tvorbe tepla podieľa 53 % , záchov 23,5 %, trávenie 12 %, fermentácia 8 %, tvorba exkrementov a exkrécia 3,5 %. Hovädzí dobytok sa pri vysokých teplotách preto snaží všetku aktivitu obmedziť a tak redukovať túto nadmernú tvorbu tepla.

Chovateľ musí vedieť, že:

  • dojnice znižujú frekvenciu príjmu krmív;
  • teľatá cicajú s menšou intenzitou;
  • skracuje sa čas prežúvania, a to až o 10 %;
  • doba príjmu krmiva sa skracuje až na 60,5 %;
  • skracuje sa doba strávená pri kŕmidle, a to v období od 12:00 do 18:00 hod.;
  • spotreba napájacej vody sa zvyšuje vzhľadom na obrovské straty vody evaporáciou;
  • príjem vody sa pri vysokých teplotách môže zvýšiť o viac než dvojnásobok , a to zvlášť pri vysokoúžitkových dojniciach…

Viac sa dočítate v článku Doc. Ing. Oldřicha Doležala, DrSc. – v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 30.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *