Zhodnotenie štátnych odrodových skúšok s kukuricou siatou

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, odbor odrodového skúšobníctva vykonáva v zmysle platnej legislatívy štátne odrodové skúšky na účely registrácie odrôd pestovaných rastlín na svojich skúšobných staniciach. V poľných podmienkach sa hodnotia hlavné hospodárske charakteristiky skúšaných odrôd.

V štátnych odrodových skúškach (ďalej ŠOS) za účelom registrácie hybridov kukurice na zrno a na siláž bolo v roku 2020 zaradených a skúšaných spolu 291 hybridov. Hybridy sú podľa dĺžky vegetačnej doby zoskupované do skorostných sortimentov. Každý sortiment sa vysieva v troch opakovaniach s náhodným rozmiestnením členov (hybridov). Pokusy sa fungicídmi neošetrujú. Zrnové hybridy sú podľa sortimentov zaradené na štyroch lokalitách, silážne hybridy na troch lokalitách. V rámci Slovenska sa ako skúšobné lokality pre kukuricu siatu využíva sieť jedenástich skúšobných staníc ÚKSÚP-u. V grafe je znázornený počet skúšaných hybridov na zrno a siláž v rokoch 2018 až 2020, na základe prijatých žiadostí o registráciu odrôd.

Založenie pokusov, podmienky

Na skúšobných staniciach ÚKSÚP v rámci Slovenska prebiehala sejba kukuríc v minulom roku v časovom rozpätí od 8. apríla (skúšobná stanica Želiezovce) do 4. mája (skúšobná stanica Spišská Belá).

Na vývoj porastov kukurice malo v roku 2020 na všetkých skúšobných staniciach výrazný vplyv hlavne počasie. Deficit zrážok a pôdne sucho sú prvými jasne viditeľnými prejavmi nerovnomerného a dlhého vzchádzania rastlín. Na nevyrovnanosť vzchádzania rastlín sa podpísalo pretrvávajúce sucho v čase sejby, v mesiacoch apríl až máj (podľa lokality). Výraznejšie zrážky, ktoré prišli na Slovensko až v poslednej dekáde mesiaca máj, rastlinám napomohli a naštartovali vzchádzanie ešte nevzídených zŕn. V rámci parceliek sa zvýraznila veľká nevyrovnanosť vzídenia, tzv. prvé a druhé vzchádzanie rastlín. Po vzídení kukuríc nastalo v mesiaci máj obdobie chladného počasia, rast rastlín sa všeobecne na všetkých lokalitách mierne pribrzdil. V polovici tretej dekády mesiaca máj bola na skúšobnej stanici Veľké Ripňany búrka spojená s ľadovcom, čo sa podpísalo na miernom poškodení niektorých rastlín. Pokusy na tejto lokalite boli ošetrené rastlinným stimulátorom s pridaním listovej výživy.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Komentáre ku článku 1

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *