Zakladanie porastov repky ozimnej v súvislostiach

Ako udávajú zástupcovia zväzov, pestovateľov i spracovateľov kapusty repkovej pravej (repky), i keď sa to nezdá, repka je jedinou významnou svetovou komoditou, ktorej produkcia v posledných rokoch čiastočne klesá. Jej rekordná produkcia vo svete bola dosiahnutá v roku 2014 (69,5 milióna ton). V roku 2019 došlo už k poklesu (62,34 milióna ton).

Situácia v EÚ a v SR

Najvýznamnejším producentom repky bola do roku 2017 Európska únia, od roku 2018 je to Kanada. Plocha repky v EÚ klesla o 1,3 milióna hektárov v prospech pestovania obilnín hlavne pšenice. Tiež pokles produkcie repky v EÚ je daný dovozom biopalív z tretích krajín, zákazom používania neonikotinoidov, prísnymi pravidlami v oblasti ochrany životného prostredia i nadnormálne vysokými teplotami a nedostatkom vlahy v posledných rokoch. Keďže EÚ má ale vybudované spracovateľské kapacity a došlo k poklesu produkcie, postupne sa zvýšil import repky do EÚ. Zrušenie dovozných ciel na biopalivá do EÚ v roku 2017 spôsobilo pokles cien repky na burze, ktoré nie sú pre pestovateľov dostatočne motivačné a plochy repky tak klesali.

V roku 2019 sa v EÚ zberalo iba 17,13 milióna ton repky, čo je najmenej za posledných 13 rokov. V porovnaní s rekordnou produkciou v roku 2014 na úrovni 24,29 milióna ton, je to pokles o 30 percent. Jedným z dôvodov sú vysoké zásoby repky v EÚ aj v SR, ktoré však postupne klesajú.

Na Slovensku má jej pestovanie dlhodobú tradíciu a  považuje sa za najvýznamnejšiu a najrozšírenejšiu olejnatú plodinu. V súčasnosti sa záujem o pestovanie a dopyt po repke stále drží na vysokých číslach. Využíva sa v potravinárskom priemysle pri výrobe jedlých olejov, je i energetickou surovinou, ktorá sa uplatňuje pri výrobe metylesteru repkového oleja, ktorý sa stáva v dôsledku hroziaceho poklesu svetových zásob ropy strategickou surovinou.

Jej plochy po spoločensko-ekonomických zmenách v roku 1989 vzrástli takmer päťnásobne. Dôvodom sú hlavne dobré odbytové možnosti a ich stabilita. Čo sa týka aktuálnej pestovateľskej sezóny u nás, napriek suchu v apríli, zrážky koncom mája a v júni s úhrnmi okolo 140 až 160 milimetrov vytvorili dobrý predpoklad pre úrodu repky. Prvé prognózy na úrovni 450-tisíc ton boli znížené na 390 tisíc ton pri priemernej úrode 2,6 tony z hektára.

Výber hybridu

Významným faktorom v technológii pestovania repky je výber odrody, resp. hybridu. Odrody (hybridy) je nutné pestovať také, ktoré sa budú vedieť adaptovať na rôznorodé podmienky pestovania v SR so snahou dosiahnuť vyrovnané a kvalitné úrody. Pri výbere treba posudzovať odrody nielen podľa výkonnosti, ale tiež ďalších kritérií, ktorými sú odolnosť k napadnutiu hubovými chorobami, odolnosť k poliehaniu a v neposlednom rade aj podľa dosahovaných kvalitatívnych ukazovateľov. Ďalšími významnými znakmi, ktoré by pestovateľ nemal opomínať, je schopnosť prezimovania, skorosť a úrodnosť vo vzťahu k intenzite pestovania. Z pohľadu zvládnutia zberových prác (pri väčších výmerách repky v rámci podniku) je dôležité vysievať odrody s rôznym stupňom skorosti, aby bol zber zvládnutý bez zbytočných stresov.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *