Vplyv prejazdov strojov na vlahové pomery

Prejazdy strojov po poli negatívne pôsobia na pôdu. Z technologického hľadiska ich samozrejme nemožno vylúčiť, no je potrebné sa zaoberať otázkou ako ich obmedziť na rozumnú mieru. Nedávno sme o tejto problematike hovorili na Seminári v rámci 6. ročníka Celoslovenských dní poľa v Dvoroch nad Žitavou. Cieľom bolo poukázať na vplyv utlačenia pôdy na infiltráciu vody do pôdy.

Medzi zásadné úrodotvorné parametre patrí voda. Voda, ktorá je vo vhodnej forme, v správnom čase a správnej hĺbke dostupná koreňovým systémom. Za ideálnych podmienok je predpoklad, že po zimnom období je dostupnej vody (pôdnej vlahy) v pôde dostatok a počas vegetačného obdobia bude priebežne dopĺňaná. Takéto ideálne podmienky sa nám na Slovensku postupne strácajú. Aj v tomto roku sme svedkami vlahového deficitu, ktorý v niektorých častiach Slovenska už začína byť kritický. Súčasne sa čoraz viac vyskytujú zrážky lokálne a nárazové. Aby mohla byť takáto voda využitá, je potrebné aby sa dostala do pôdy. Vsakovanie vody charakterizuje parameter infiltrácie, čo je merateľný proces prenikania vody do pôdneho prostredia. Ak je množstvo privádzanej vody väčšie a rýchlejšie, než je schopnosť pôdy vodu prijať (zaplniť póry), nastáva povrchový odtok – vodná erózia. Infiltráciu ovplyvňuje druh, stav a štruktúra pôdy. Ľudskou činnosťou na pôde môžeme ovplyvniť jej stav a štruktúru. Na dokumentovanie utlačenia pôdy vplyvom prejazdov strojov sme na 6. ročníku Celoslovenských dní poľa pripravili demonštračnú plochu, na ktorej boli predstavené výsledky infiltrácie vody do pôdy. Schéma rozloženia plochy je na obrázku 1. Základom bola orba, predsejbová príprava tanierovým náradím a sejba zmesi raže a trávy. Práce boli vykonané v čase júl až október 2016.

Viac v RN č. 28

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.

Ing. Miroslav Macák, PhD.

Ing. Marek Barát

Katedra strojov a výrobných biosystémov, Technická fakulta,

SPU v Nitre.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *