Videoreportáže

Budúcnosť v našich chovoch hovädzieho dobytka

Ako manažovať výzvy a zároveň byť úspešným chovateľom? Ako ďalej po zrušení mliečnych kvót na Slovensku? Ako technológia genomiky mení genetické programy a vývoj? Tieto i ďalšie otázky boli predmetom riešenia na odbornom seminári, ktorý v dňoch 25. – 26. februára zorganizovala medzinárodná spoločnosť Alltech. ...

Kategórie: Živočíšna výroba

Letecké prihnojovanie repky

Je čas na prihnojovanie repky. Keďže je na poliach ešte mokro, vstup mechanizmov na pozemnú aplikáciu liadku nie je vhodný. "Čmeliaky" dnes vzlietli nad hospodárstvom Kočiské, aby sľubne sa ukazujúcim porastom dodali potrebné živiny.

Kategórie: Rastlinná výroba

Nové poznatky v ochrane a stimulácii

Spoločnosť Arysta LifeScience Slovakia s.r.o. je obchodno-výrobnou spoločnosťou, ktorej cieľom je ponúkať efektívne riešenia na existujúce alebo znova sa objavujúce problémy v ochrane rastlín. Na piatkovej odbornej konferencii sa zamerala a následne ponúkla riešenia na dva aktuálne problémy – na nedostatok pôdnych reziduálnych herbicídov po zákaze atrazínov, acetochlórov a propisochlóru...

Kategórie: Rastlinná výroba

Biostimulátory ako ich (ne)poznáme

V utorok prebehol seminár o efektívnej intenzifikácii poľnohospodárskych plodín, ktorú pre poľnohospodárov zorganizovala spoločnosť Agrobiosfer, s.r.o. Zaplnený priestor prednáškovej sály na Agroinštitúte v Nitre dal tušiť, že aj keď je spoločnosť relatívne krátko na trhu, hnojivá z morských rias si za štyri roky jej pôsobenia našli medzi pestovateľmi svojich priaznivcov.

Kategórie: Rastlinná výroba

Mekka nášho chovu koní

Národný žrebčín Topoľčianky patrí medzi významné svetové žrebčíny a právom ho možno považovať za naše národné kultúrne dedičstvo. V maštaliach Národného žrebčína sa nachádza vyše 550 ušľachtilých koní troch génových európskych zdrojov, lipican, hucul a shagya arab, ktoré dopĺňajú plemená slovenský teplokrvník a arabský plnokrvník. Veľkému záujmu fanúšikov koní a...

Kategórie: Živočíšna výroba

Předseda a jeho nový traktor

Stanislav Becík, předseda ZAD Dvory nad Žitavou, je zemědělcem srdcem i duší. Moderní technika v podniku samozřejmě vévodí, ale historii a um našich předků je dobré si připomínat a ctít. Takto krásně renovovaný Zetor 25 má nyní ve strojovém parku v podniku výsadní místo a Stanislav Becík je na něj...

Kategórie: Poľnohospodárska technika