Moderátor:
Ladislav Závodský
Audio záznam:
Stáhnout

Závlahy v SR – história, súčasnosť, dotácie a najnovšie trendy

Na tému: „Závlahy v SR – história, súčasnosť, dotácie a najnovšie trendy“ diskutujú doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD., vedúci Katedry strojov a výrobných biosystémov a Ing. Ladislav Závodský, odborný redaktor Roľníckych novín.