Moderátor:
Viera Uvírová
Audio záznam:
Stáhnout

Vývoj počasia v treťom štvrťroku 2019 a eliminovanie rizík vplyvu počasia na pestované kultúry

Odborná diskusia s metorológom SHMÚ Mgr. Pavlom Beránkom a riaditeľom Agra poisťovne Ing. Daliborom Bánom.

Partner programu: Agra poisťovňa – Österreichische Hagelversicherung VVaG