Výstava Celoslovenské dni pol’a Dvory nad Žitavou 2018

Ing. Martin Sedláček, konateľ Profi Press s.r.o.
Ing. Stanislav Becík, PhD., predseda ZAD Dvory nad Žitavou