Moderátor:
Malvína Gondová
Audio záznam:
Stáhnout

Súčasné priority Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

Diskusia s predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emilom Machom o jej súčasných prioritách