Moderátor:
Viera Uvírová
Audio záznam:
Stáhnout

Spoločnosť Bayer na Celoslovenských dňoch poľa 2020

Predstavenie divízie Crop Science spoločnosti Bayer