Moderátor:
Viera Uvírová

Spoločnosť Axereal na Celoslovenských dňoch poľa 2020

Predstavenie spoločnosti Axereal Slovakia, s.r.o.