Moderátor:
Viera Uvírová
Audio záznam:
Stáhnout

Slovenské zeleninárstvo dnes. Akú má budúcnosť?

Hosťami odbornej diskusie sú Ing. Jozef Šumichrast, PhD., riaditeľ ZZZS a RPPK Trnava a
Ing. Peter Slobodník, riaditeľ výrobného závodu spoločnosti EQUUS a.s. vo Vinici