Moderátor:
Viera Uvírová
Audio záznam:
Stáhnout

Škody spôsobované poľnou zverou na poľnohospodárskych a lesných kultúrach II

Odborná diskusia s riaditeľom Regionálnej SPPK v Lučenci Ing. Rastislavom Slocíkom na tému „Škody spôsobované poľnou zverou na poľnohospodárskych a lesných kultúrach“.