Moderátor:
Viera Uvírová
Audio záznam:
Stáhnout

Škody spôsobené poľnou zverou na poľnohospodárskych a lesných kultúrach

Odborná diskusia na tému „Škody spôsobené poľnou zverou na poľnohospodárskych a lesných kultúrach“ s riaditeľom Slovenskej poľovníckej komory  PaedDr. Imrichom Šubom, PhD.