Moderátor:
Malvína Gondová
Audio záznam:
Stáhnout

Situácia v slovenskom potravinárstve a chove mäsového dobytka.

Diskusia s Ing. Stanislavom Voskárom, predsedom Únie potravinárov Slovenska a Ing. Petrom Polákom, PhD.  zo Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku.