Pol’nohospodársko-ekonomická konferencia – Situácia na trhu obilnín a olejnín

Konferencia  na tému “  Situácia a perspektívy trhu vybraných agropotravinárskych komodít v Slovenskej republike “

sa konala  22.3.2018 v Senci, za účasti generálneho riaditeľa sekcie pôdohospodárstva MP a RV SR  Ing. Štefana Rybu, PhD.

Organizačne ju pripravili  vydavateľstvo Profi Press  s.r.o. –  týždenník Roľnícke noviny v spolupráci s  NPPC – Výskumným ústavom ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva.

Partner:

Slovenská sporiteľňa a.s.