Poľnohospodársko-ekonomická konferencia Bratislava 2019 – Zuzana Chrastinová