Poľnohospodársko-ekonomická konferencia Bratislava 2019 – Emil Macho