Archív programov

Celoslovenské dni poľa 2020

Predstavenie výstavy Celoslovenské dni poľa 2020 ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jánovi Mičovskému, predsedovi Národnej rady SR Borisovi Kollárovi a predsedovi výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslavovi Karahutovi

Konferencia Syngenta 2020 v Nitre

Hovorí  Ing. Eva Kabylová, marketingová riaditeľka pre CP Portfolio Centrálna Európa a Dr. Hans Raffel, Technický špecialista pre herbicídy a regulátory rastu v obilninách

Moderátor: Malvína Gondová