Moderátor:
Viera Uvírová
Audio záznam:
Stáhnout

Odznelo na Celoslovenských dňoch poľa 2019

Predstavenie expozícií vystavovateľmi a rozhovor s meteorológom Pavlom Beránkom