Moderátor:
Malvína Gondová
Audio záznam:
Stáhnout

Novinky zo Združenia mladých farmárov na Slovensku (ASYF)

Diskusia s novým predsedom ASYF Milanom Jurkym a bývalým predsedom Bálintom Pémom