Moderátor:
Ing. Viera Uvírová
Audio záznam:
Stáhnout

Kvalita potravinárskej pšenice na Slovensku v roku 2018

Hodnotenie kvality potravinárskej pšenice na Slovensku v roku 2018 pohľadom Ing. Sone Gavurníkovej, Phd. z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch