Moderátor:
Malvína Gondová
Audio záznam:
Stáhnout

Konferencia Syngenta 2020 v Nitre

Hovorí  Ing. Eva Kabylová, marketingová riaditeľka pre CP Portfolio Centrálna Európa a Dr. Hans Raffel, Technický špecialista pre herbicídy a regulátory rastu v obilninách