Moderátor:
Vladimír Fúzik

Konferencia BAYER – Inovácie v ochrane viniča

Partner:

Bayer