Moderátor:
Viera Uvírová
Audio záznam:
Stáhnout

Dokedy vydržia slovenskí vinohradníci?

Diskusia s Martinom Pomfym z Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska o súčasnej situácii v odbore