Moderátor:
Juraj Huba
Audio záznam:
Stáhnout

Diskusné okrúhle stoly na Agrokomplexe 2018 – sprievodný odborný program

Diskusný okrúhly stôl na tému: Spoločná poľnohospodárska politika EÚ 2021 – 2027

II. časť, diskusia s publikom

Hostia: Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády Slovenskej republiky, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Helena Patasiová, predsedníčka Agrárnej komory Slovenska
Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
Dušan Chrenek, vedúci oddelenia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka EK v Bruseli
moderátor: Juraj Huba