Moderátor:
Juraj Huba
Audio záznam:
Stáhnout

Diskusné okrúhle stoly na Agrokomplexe 2018 – sprievodný odborný program

Diskusný okrúhly stôl na tému Spoločná poľnohospodárska politika EÚ 2021 – 2027

I. časť, diskusia pozvaných hostí

Hostia:  Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády Slovenskej republiky, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Helena Patasiová, predsedníčka Agrárnej komory Slovenska, Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku,
Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Dušan Chrenek, vedúci oddelenia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka EK v Bruseli