Pozvánka na Celoslovenské dni poľa – ÚKSUP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky pozýva na poľnohospodársku výstavu Celoslovenské dni poľa v Seliciach 8. – 9. júna 2021