Agrokomplex 2019

Agrokomplex 2019, 46. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava.