Archív programov

Technológie obrábania pôdy v kontexte klimatickej zmeny

Diskusia na tému „Technológie obrábania pôdy v kontexte klimatickej zmeny“ s Ing. Romanom Hašanom, PhD., zástupcom riaditeľa VÚRV Piešťany a Ing. Rastislavom Bušom, PhD., z NPPC – VÚRV Piešťany.

 

Moderátor: Viera Uvírová

Kvalita potravinárskej pšenice na Slovensku v roku 2018

Hodnotenie kvality potravinárskej pšenice na Slovensku v roku 2018 pohľadom Ing. Sone Gavurníkovej, Phd. z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch

Moderátor: Ing. Viera Uvírová