Archív programov

Úskalia začínajúcich včelárov

Hosť relácie: Ing. Tibor Jókay, profesionálny včelár, Výrobno-odbytové družstvo slovenských včelárov, S. AMBROSIUS s. r. o., Želiezovce; ukážková včelnica farmárskeho typu, charakteru Regionálneho včelárskeho centra pre oblasť Nitrianskeho kraja.

Moderátor: Ing. Patrícia Dolešová, PhD.

Technológie obrábania pôdy v kontexte klimatickej zmeny

Diskusia na tému „Technológie obrábania pôdy v kontexte klimatickej zmeny“ s Ing. Romanom Hašanom, PhD., zástupcom riaditeľa VÚRV Piešťany a Ing. Rastislavom Bušom, PhD., z NPPC – VÚRV Piešťany.

 

Moderátor: Viera Uvírová