Veternári zastavili predaj kuracích pŕs z Brazílie

Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR nariadila až do odvolania prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, ktorí prijali solené mrazené kuracie prsia z Brazílie od výrobcu Seara Alimentos S.A. s dátumom minimálnej trvanlivosti 13. januára 2015, zastaviť ich predaj a distribúciu, ako aj umiestniť v mieste predaja viditeľné a čitateľné oznámenie o tom, že koneční spotrebitelia sú oprávnení predmetné výrobky vrátiť.

„Dôvodom na stiahnutie hydinového mäsa, ktoré nespĺňa požiadavky na bezpečnosť potravín, je zistenie, že mrazené kuracie prsia solené – mäsový prípravok, ktorý pochádza z Brazílie, výrobca: Seara Alimentos S.A., schvaľovacie číslo (BR) 2485, s dátumom minimálnej trvanlivosti 13. januára 2015, môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie ľudí z dôvodu nadlimitného nálezu doxycyclínu,“ zdôvodnil v zverejnenom rozhodnutí o mimoriadnom núdzovom opatrení ústredný riaditeľ ŠVPS Jozef Bíreš.
„Predmetný tovar bude osobitne uložený u prevádzkovateľov potravinárskych podnikov až do rozhodnutia orgánu úradnej kontroly potravín,“ uviedli ďalej na svojej internetovej stránke veterinári.
Orgán úradnej kontroly potravín rozhodne o uvoľnení výrobkov na trh po predložení výsledku laboratórnych analýz z akreditovaného laboratória potvrdzujúcom, že odobraná vzorka je v súlade s požiadavkami euronariadení o stanovení limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu. (tasr)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *