Uvažujeme o ďalšom rozvoji chovu dojníc

Nečítate scifi, ale reálnu chovateľskú skúsenosť. Ako je možné, že v čase, keď väčšina poľnohospodárov hovorí o zrušení chovu dojníc ako nerentabilnom, existujú chovatelia, ktorí naopak uvažujú o navýšení počtu dojníc a o ďalších investíciách do chovu hovädzieho dobytka? Mýlia sa, alebo vedia čo robia? Čo ich vedie k takémuto mysleniu?

Jedným takýmto podnikom, ktorý sa v súčasnosti  touto myšlienkou vážne zaoberá, je Poľnohospodárske družstvo „Inovec“  v Trenčianskych Stankovciach.

Poľnohospodárske družstvo hospodári  v prechodnej kukurično-repnej výrobnej oblasti na strednom Považí v okrese Trenčín, na 1075 ha ornej pôdy a 809 ha TTP. Tie sú producentom krmovín – seno, senáž. Chotár  sa rozprestiera medzi korytom rieky Váh a pohorím Považský Inovec  v nadmorskej výške od 194 m až do 640 m. n. m.  Pôda je rôznorodá, hnedozeme  tvoria najväčší podiel, ale sú tu zastúpené aj nivné pôdy, nivné pôdy glejové, hnedé pôdy a taktiež rendziny. Priemerný ročný úhrn zrážok je 590  mm.                                                                                                                                                                               Kukuricu pestujú zhruba na výmere 300 ha, z toho 100-140 ha na siláž.  Poľnohospodársky podnik sa zameral na výrobu mlieka a tomuto cieľu sa snaží  podriadiť ostatné výrobné činnosti. V minulom roku sa im podarilo v dôsledku zlepšenej reprodukcie zvýšiť základné stádo dojníc z 300 na 330 kusov.  Veľkú pozornosť venujú  krmovinám, hlavne pestovaniu a výberu hybridov kukurice. V priebehu niekoľkých rokov vyselektovali, podľa slov Ing. Zdenka Karlíka, výrobného riaditeľa, najvhodnejšie hybridy silážnej kukurice. Vyberali nielen po pestovateľskej stránke (skorosť, úroda, plasticita, zdravotný stav), ale aj z hľadiska výživárskeho (stráviteľnosť, podiel škrobu). Otestovali si viacero šľachtení. Náročné požiadavky naplno splnili hybridy kukurice zo šľachtiteľskej dielne spoločnosti Limagrain označené kvalitatívnou značkou LG Animal Nutrition.

Samozrejmosťou je aj kvalitná práca v maštali. Každým rokom vyrábajú viac mlieka na dojnicu  a zároveň  lacnejšie.  Základné stádo dojníc od roku 2008 postupne šľachtia z červenej varianty holsteinského plemena na čiernu.

V roku 2015 bola priemerná dodávka na dojnicu   31,19 l:

z toho                         v januári 2015           29,91 l

v decembri  2015        33,6 l

Úžitkovosť  vypočítaná z dennej dodávky :    dodávka na všetky kravy

v januári 2015                26,7 l

v decembri 2015            29,7 l

Dodávka v januári 2016 na všetky kravy       29,84 l

na dojnicu    33,32 l

aktuálne produkcia na dojnicu predstavuje 34,17 l.

Základom úspechu  je celoročná stabilná základná kŕmna dávka, ktorá sa skladá  z kukuričnej siláže, lucernovej  senáže a doplnkovej kŕmnej zmesi od spoločnosti BOSKOP Poľnonákup Trenčín a. s..  Štruktúru kŕmnej dávky dolaďujú pomocou štiepkovanej slamy.  Poradenstvo vykonáva spoločnosť Haas nutrition, ktorá sa zaoberá kompletným manažmentom chovu HD, nielen výživou. Samozrejmosťou je absolútna kvalita krmív – zber, silážovanie, senážovanie, príprava – vyberanie z jamy samochodným kŕmnym vozom s frézou vpredu, kvalita práce na maštali pri kŕmení. Týmto opatreniam sa venuje osobitná starostlivosť.

V prípade objemových krmív, robia pravidelne rozbory, na základe ktorých sa prevádzajú korekcie kŕmnej dávky.

Pre ilustráciu siláž vyrobená roku 2014 podľa rozborov mala v priemere 38% škrobu . V dôsledku nepriaznivého priebehu počasia v roku 2015 mala siláž 31%  škrobu, ale  vyššiu stráviteľnosť. Pri 38 % sušine, ktorú na tomto podniku považujú za ideálnu, sa to prejavilo v náraste dojivosti o 2,87 l oproti roku 2014. Je to aj vďaka LG hybridom. Tie tvorili 2/3 z celkovej výmery silážnej kukurice – Shannon ( FAO 420 ) a po vyorávke  lucerny po 1. kosbe bol zasiaty hybrid LG 30.275 ( FAO 280 ). Tento hybrid aj napriek suchu dal vysokokvalitnú silážnu hmotu s vysokým podielom zrna.

Ďalším významným faktorom pri silážovaní je dĺžka rezanky cca 0,8- 0,9 cm a dôkladne rozbité kukuričné zrno. Rýchlosť plnenia jamy sa riadi utláčaním siláže, nie výkonom rezačky. Silážnu kukuricu pozberajú za  5 -7 dní, samozrejme  to záleží aj od počasia. Siláž sa snažia zberať výhradne za suchého počasia. Ak v deň zberu zaprší prerušujú silážovanie a pokračujú až po uschnutí porastu. Taktiež venujú veľkú pozornosť  hygiene pri silážovaní – zametanie, umývanie prístupových ciest k jame, silážnych jám. Po naplnení jamy siláž zakrývajú plachtami, zaťažia  pneumatikami z  osobných automobilov ( ľahšia manipulácia ). Boky zaťažia vreckami s pieskom.  Po otvorení  jamy sa v profile  nevyskytujú takmer žiadne plesne. Skrátka nič neponechávajú na náhodu. Každá chybička môže ovplyvniť ekonomiku výroby mlieka.

Na otázku, prečo pestujú práve LG hybridy silážnej kukurice, Ing. Karlík odpovedal: „Majú vynikajúcu stráviteľnosť aj pri vyššej zberovej sušine. Čo je dôležité, dostaneme do kravy viac sušiny a zároveň viac energie. To má za následok postupne sa zvyšujúcu dojivosť. A o to tu ide – koľko nadojíme a za koľko.  V súčasnej veľmi ťažkej situácií na trhu s mliekom práve vďaka aj týmto opatreniam ešte stále chováme dojnice a uvažujeme o ďalšom  rozvoji chovu!“

Ing. Zdenko  Karlík  PD „ Inovec “ Trenčianske Stankovce

Ing. Eva Bednárová,  Limagrain  Slovensko

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *