Ú prekážajú slovenské obmedzenia pre maloobchodníkov s potravinami

Európska komisia (EK) vo štvrtok zverejnila svoj mesačný balík právnych rozhodnutí týkajúci sa porušenia právnych predpisov EÚ, ktorého sa dopustili jednotlivé členské štáty. Slovensko dostalo viacero upozornení a výziev na nápravu situácie, jedno z nich sa týka obmedzení pre maloobchodníkov s potravinami. Cieľom rozhodnutí EK je zabezpečiť riadne uplatňovanie právnych predpisov EÚ v prospech občanov a podnikov.

V oblasti politiky pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky EK zaslala Slovensku a Rumunsku formálnu výzvu týkajúcu sa voľného pohybu tovarov a slobody usadiť sa.
Komisia žiada Slovensko, aby odstránilo obmedzenia pre maloobchodníkov s potravinami. Exekutíva EÚ sa domnieva, že slovenské opatrenia vytvárajú priaznivejšie obchodné podmienky pre domáce výrobky a obmedzujú slobodu maloobchodníkov pri rozhodovaní o svojom sortimente a rozmiestnení svojich predajných plôch.
Takéto opatrenia sú podľa stanoviska EK v rozpore s pravidlami EÚ o voľnom pohybe tovaru a slobode usadiť sa a vedú k prekážkam zakázaným podľa článkov 34 a 49 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ) a podľa smerníc o službách a elektronickom obchode.
Slovensko má teraz tri mesiace na to, aby odpovedalo na argumenty, ktoré uviedla eurokomisia. V opačnom prípade sa EK rozhodne pre ďalší krok a zašle slovenskej vláde odôvodnené stanovisko.

(tasr)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *