Téma tyždňa č. 5/30. 1. 2019 – Ekonomika prevádzky traktorov


Späť