Špecializovaná pracovná skupina bude odhaľovať týranie zvierat

Predseda Výboru Národnej rady SR pre poľnohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta zorganizoval prvé zasadnutie pracovnej skupiny pre oblasť veterinárnej starostlivosti a ochrany zvierat.

BRATISLAVA. „Pracovnú skupinu sme pripravovali od jesene minulého roku, čiže sme venovali dostatok času precíznemu výberu jej členov a jej obsahu,“ spresnil Jaroslav Karahuta.
Cieľom pracovnej skupiny pre veterinárnu starostlivosť a ochranu zvierat má byť prostredníctvom legislatívnych, systémových a procesných opatrení zabezpečiť vyššiu úroveň starostlivosti a ochrany zvierat v oblastiach vymožiteľnosti práva, veterinárnej starostlivosti, chovateľskej starostlivosti s dôrazom na welfare zvierat, inštitucionálneho posilnenia štátnej správy, riešenia právnych aspektov vlastníctva, držby a využitia zvierat, trestno-právnej zodpovednosti páchateľov – majiteľov, držiteľov, ale aj cudzích osôb, odbornej prípravy, poradenstva, vzdelávania a osvety, prepojenia štátnej správy a neziskového sektora, čiže organizácií zameraných na starostlivosť, ochranu a pomoc zvieratám.
Podľa predsedu výboru špecializovaná pracovná skupina reaguje na dlhodobú spoločenskú objednávku odbornej, ale aj laickej verejnosti v oblasti zmien v prístupe k starostlivosti a ochrane zvierat.
„Založením pracovnej skupiny spájame sily, aby sme prepojili legislatívu s vymožiteľnosťou práva a ochranou zvierat v praxi. Pozornosť sa za posledné obdobie sústredila, bohužiaľ, predovšetkým na ochranu spoločenských zvierat. Ak však hovoríme o zvieratách a ich ochrane, musíme pozornosť venovať aj hospodárskym zvieratám, pretože aj keď sú súčasťou nášho potravinového reťazca, zaslúžia si tiež náležitú starostlivosť v oblasti chovateľských podmienok, veterinárnej starostlivosti a výživy ako spoločenské zvieratá a aby sa s nimi zaobchádzalo citlivo a slušne, v zmysle platných zákonov, predpisov a nariadení,“ zdôraznil Karahuta.
Rovnako nechcú zabúdať na voľne žijúce, laboratórne a exotické zvieratá, kde sa rozmohli nelegálne praktiky s ich zabíjaním a obchodovaním.

/tasr/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *