Široký a dlhodobý účinok proti chorobám v čase kvitnutia

Fungicídna ochrana repky olejnej je nenahraditeľnou súčasťou pestovateľskej praxe. Porasty sú takmer po celú dobu svojho rastu pod tlakom patogénnych húb, ako sú Sclerotinia sclerotiorum, Phoma lingam, Alternaria brassicae a ďalšie. Ich rýchlemu a ľahkému šíreniu napomáha niekoľko faktorov, pričom jedným z nich je bezpochyby pestovanie plodiny na veľkých výmerách. A práve Symetra vďaka svojej Duosafe technológii veľmi spoľahlivo ochráni porasty repky proti všetkým týmto chorobám.

Duosafe technológia

Symetra je dvojzložkový fungicíd, ktorý obsahuje účinné látky s rozdielnym spôsobom účinku – isopyrazam 125 g/l a azoxystrobin 200 g/l. Isopyrazam je účinná látka zo skupiny inhibítorov sukcinát dehydrogenázy (SDHI) a z chemickej skupiny pyrazolkarboxamidov. Pri vývoji tejto účinnej látky bol kladený veľký dôraz na schopnosť naviazať sa na rastlinu a súčasne na pôvodcu choroby. Z tohto dvojakého naviazania pramení názov Duosafe technológia.

Pri vývoji novej účinnej látky prebiehala optimalizácia fyzikálno-chemických vlastností, ktoré majú následne praktické výhody, napr. rozpustnosť vo vode atď. Na rozdiel od iných pyrazolkarboxamidov sa isopyrazam líši štruktúrou svojho benzonorbornylového kruhu, ktorý zlepšuje schopnosť naviazanie isopyrazamu na povrch listu a zvyšuje afinitu k pôvodcovi choroby. Tieto vlastnosti vedú k vysokému a dlhodobému účinku voči hubovým patogénom.

Ako už bolo spomenuté, účinná látka isopyrazam vyniká vďaka efektu tzv. dvojitej väzby. Silná väzba na voskovú vrstvu listu je zaručená vďaka výborným lipofilným vlastnostiam tejto účinnej látky. Vzhľadom k výbornej rozpustnosti v tukoch je zaručené, že účinná látka priľne na povrch listu ako ochranná bariéra, ktorá dlhodobo ochráni rastlinu pred hubovým patogénom. Súčasne toto silné naviazanie na list významne zabraňuje zmývaniu účinnej látky, čo je veľkou prednosťou moderného prípravku určeného na ochranu rastlín.

Druhým efektom je silná väzba účinnej látky na cieľový škodlivý patogén. Isopyrazam vykazuje veľmi silnú väzbu na enzým SDH v mitochondriách patogénu. V porovnaní s ostatnými pyrazolkarboxamidmi, isopyrazam bráni aktivite enzýmu oveľa efektívnejšie. S ohľadom na vysokú afinitu k patogénu, isopyrazam zasahuje rýchlo a efektívne, a tým môže zabezpečiť trvalú protektívny ochranu proti najdôležitejším patogénom v repke. V závislosti od druhu patogénu, brzdí primárne rast klíčneho vlákna a tvorbu apresória. Tým dochádza k prerušeniu infekčných cyklov na povrchu rastliny v ideálnej dobe, skôr než sa huba môže usadiť v rastlinnom tkanive. Silná väzba isopyrazamu na voskovú vrstvu ošetrených listov vytvorí na povrchu stabilnú zásobu potrebnej účinnej látky. V prípade, že dôjde k úspešnej penetrácii patogénu do rastlinného tkaniva, dochádza k zamedzeniu rastu patogénu.

 

Amistar techológia

Druhou účinnou látkou obsiahnutou v prípravku Symetra je azoxystrobin (200 g/l). Do povedomia vstúpil v prípravku Amistar a neskôr ako súčasť veľmi kvalitného a známeho Amistar Xtra. Azoxystrobin patrí k chemickej skupine ß – methoxyakrylátov (strobilurínov). Má široký účinok a používa sa proti dôležitým patogénom v bežných aj špeciálnych plodinách. Má systemické aj translaminárne vlastnosti. K účinku dochádza prostredníctvom blokovania transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií patogénu.

Azoxystrobin ponúka veľmi dobré dlhodobé pôsobenie, ktoré umožňuje ochranu pred napadnutím po dobu 3-6 týždňov. Porast repky je v takomto prípade možné udržať zdravý dlhú dobu, čo sa v konečnom dôsledku prejaví značným nárastom úrody semien s vysokým obsahom oleja.

Symetria benefitov v repke

Kombináciou dvoch vyššie popísaných účinných látok v Symetre získavame prípravok, ktorý sa vyznačuje dvojitým mechanizmom účinku. Účinné látky zasahujú do rôznych komplexov dýchacieho reťazca v mitochondriách patogénnej bunky, a tým významne zvyšujú účinnosť fungicídneho opatrenia. Kombinácia oboch účinných látok sa taktiež osvedčuje ako ideálnou pre efektívny antirezistentný manažment. Krížová rezistencia medzi oboma skupinami účinných látok v súčasnej dobe nie je známa a neočakáva sa. Biologická účinnosť a dlhodobý účinok boli skúšané a preverované v mnohých pokusoch. Všetky preukázali vynikajúcu účinnosť proti Sclerotinia sclerotiorum. Pri cielenej aplikácii na Sclerotinia, prípravok samozrejme zasiahne aj proti ďalším chorobám, ktoré sa v čase kvitnutia v repke vyskytujú. Ako vyplýva z výsledkov, Symetra preukázala vynikajúcu účinnosť aj na ďalšie choroby, ako sú Phoma lingam, Alternaria brassicae, Botrytis cinerea atď.

Pokusy preukazujú aj veľmi významný pozitívny efekt prípravku Symetra pri zrení rastlín. Dokonca aj v prípadoch, keď napadnutie porastu patogénnou hubou nie je zásadné, bolo dosiahnuté navýšenie úrody o 5-10 % v porovnaní s neošetrenými variantmi. Toto bolo ovplyvnené oboma účinnými látkami azoxystrobin i isopyrazam. U azoxystrobinu je dlho známe, že strobiluriny majú vplyv na hospodárenie s fytohormónmi, ktoré spočíva v spomaľovaní tvorby etylénu, a s tým aj spomalenému starnutiu. Isopyrazam prináša ďalší fyziologický efekt viditeľný v praxi, kedy rastliny repky olejnej ošetrené prípravkom Symetra vykazujú vyšší podiel zelenej hmoty než rastliny ošetrené výlučne azoxystrobinom. Zdravá a zelená plocha šešúľ a listov zvyšuje tvorbu úrody a obsahu oleja. Zároveň je počas zrenia pozitívne ovplyvňovaná odolnosť šešúľ proti praskaniu, čo je rozhodujúcim predpokladom pre špičkové úrody. Symetra je registrovaná v dávke 1 l/ha na aplikáciu v rastovej fáze BBCH 61-69, pričom na základe niekoľkoročných výsledkov ako v interných pokusoch, tak aj v praxi odporúčame aplikáciu v rastovej fáze BBCH 61-65. Prednosti a kvality boli preukázané nielen v pokusoch, ale aj pri použití na bežných plochách.

 

Autor: Ing. Dana Brožová, Syngenta Czech and Slovakia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *