Rokovali ministri Zs. Simon a I. Fuksa

Spolupráca pri získavaní ochranných známok, kvalita potravín, Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) EÚ po roku 2013 a povodňové škody boli témami dnešného stretnutia ministra pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR Zsolta Simona a ministra poľnohospodárstva ČR Ivana Fuksu v Brne. Informovala o tom hovorkyňa slovenského ministra Katarína Ďurica.

S podporou SR môže ČR počítať v žiadosti o ochranu pre Karlovarské oplátky. V súčasnosti sú v spolupráci so SR podané 4 žiadosti na uznanie zaručených tradičných špecialít pre výrobky „špekáčiky“, „Lovecká saláma“, „Spišské párky“ a „Liptovská saláma“. I. Fuksa vyjadril spokojnosť s procesom akceptácie týchto výrobkov ako tradičných špecialít, ktoré budú chránené ochrannou známkou. Oblasť kvality potravín patrí podľa hovorkyne medzi priority oboch štátov a medzi kľúčové témy v tejto oblasti patrí nielen dodržiavanie štandardov kvality výrobkov, ale aj informovanie a vzdelávanie verejnosti a propagácia kvalitných európskych potravín. V ČR sa o to snažia hlavne prostredníctvom značky „Klasa“ a novej značky „Regionálna potravina“. Na Slovensku sa kvalitné potraviny môžu pýšiť „Značkou kvality SK“. Významné a stále rozšírenejšie je využívanie systémov platných v celej EÚ, ako sú napríklad označenia „Zaručene tradičná špecialita“, „Chránené označenie pôvodu“ a „Chránené zemepisné označenie“. K. Ďurica pripomenul, že rokovanie agroministrov sa dotklo postoja oboch krajín k budúcej podobe Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a k očakávanému zverejneniu oficiálnych návrhov Európskej komisie 17. novembra 2010. Medzi oboma krajinami vládne zhoda v súvislosti s odmietnutím návrhu spolufinancovania z národných rozpočtov. I. Fuksa zdôraznil, že za zásadnú prioritu v budúcej podobe SPP považuje nastolenie spravodlivých podmienok pre všetky členské štáty EÚ. „Preferujeme model priamych platieb, ktorý bude spravodlivý, jednoduchý, efektívny a obhájiteľný pred verejnosťou. Najdôležitejším opatrením je zachovanie súčasného dvojpilierového modelu SPP s podporou prvého piliera bez spolufinancovania a rozvíjanie trhovej orientácie poľnohospodárstva a farmárstva,“ dodal Zs. Simon.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *