PŠENICA ( leto ) + Agronóm č. 4 /2021

Neskorší vstup do žatvy, starosti s počasím Leto v našom klimatickom pásme v drvivej väčšine rokov teplotne vrcholí počas prázdninových mesiacov, no v súčasnosti v kontexte s prejavmi klimatickej zmeny zaznamenávame intenzitu a zvyšovanie frekvencie výskytu javov, spojených s mimoriadne teplým až horúcim počasím aj skôr. Z pohľadu ozimín, taktiež ostatných plodín, nie sú takéto výkyvy vhodné aj napriek tomu, že tie najintenzívnejšie vlny horúčav sa u nás vyskytujú spravidla v júli a v auguste, pričom periódy veľmi teplého počasia sme u nás v ostatných rokoch zaznamenali aj v júni. Napriek tomu, porasty ozimín a jarín sú v tomto roku dobrom kondičnom stave. Po chladnej jari boli oneskorené vo vývine. Vyššie teploty v júni však podporili zrýchlenie ich rastu a vývinu.

Podpriemerné zrážky na konci mája a v júni v kombinácii so stúpajúcimi teplotami však mali za následok zvýšený výpar vody z prostredia. Toľko v skratke k podmienkam, z hľadiska priebehu počasia v tomto roku hodnoteným ako extrémne (marcové sucho, rekordne chladný apríl, mimoriadne daždivý máj, pretrvávajúce mrazy počas takmer celej jari, sucho v júni).
Pšenica patrí medzi tie plodiny, ktoré sa s väčším alebo menším úspechom môžu pestovať prakticky na celej výmere ornej pôdy Slovenska. Jej potravinárska kvalita, ak opomenieme odrodové špecifiká, je výrazne závislá na pôdnych, ale predovšetkým na klimatických podmienkach pestovateľského miesta, resp. na priebehu počasia počas vegetácie. Na uvedené reflektujú súčasné trendy v šľachtení pšenice ako aj ostatných druhov obilnín – zamerané na tvorbu odrôd adaptabilných na klimatické, pôdne a technologické podmienky a na odrody dobre adaptované na intenzívne prostredie (výživa, agrotechnika), alebo naopak na prostredie s nízkymi vstupmi. Konkrétne – zvyšovanie odolnosti proti chorobám, zlepšovanie príjmu živín a efektívnejšie hospodárenie sú dnes vysoko aktuálne témy, ktoré popri výške úrod prispievajú k nárastu rentability pestovania. Rovnako reakcia rastlín na stresové podmienky je často rozhodujúcim stabilizačným faktorom produkcie. Stará ľudová pranostika hovorí: „Studený máj, v stodole raj“, avšak pre konečnú výšku a kvalitu produkcie je rovnako dôležitý aj priebeh počasia v júni a v júli. Na mieste sú obavy z pretrvávajúcich teplôt nad 30 °C v poslednej fáze dozrievania, ktoré môžu spôsobiť zahorenie zrna. Hodnotiť zber v tomto okamihu je samozrejme predčasné a každý skúsený pestovateľ povie: „Až keď bude úroda pod strechou.“ Totiž v každom regióne, lokalite je postup žatvy odlišný, rovnako aj kvalita a množstvo pozberanej úrody vzhľadom na rôzne pôdno‑klimatické, hospodárske podmienky a priebeh počasia od založenia porastov. Ďalší postup zberu bude závisieť predovšetkým od počasia, ktoré je v tomto roku obzvlášť nevyspytateľné.

VIERA UVÍROVÁ

psenica-2-min

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *