Príprava pôdy a sejba jarných plodín

Základným cieľom obrábania pôdy pred sejbou jarných plodín je predovšetkým urovnanie povrchu po jej základnom obrábaní pri zachovaní čo najväčšieho množstva pôdnej vlahy, príprava podmienok pre uloženie osiva do požadovanej hĺbky, potláčanie vzchádzajúcich burín, prípadne zapravenie hnojív a pesticídov do pôdy.

Zachovanie a zlepšenie pôdnej štruktúry možno zabezpečiť redukovaním počtov prejazdov strojov po pôde pri súčasnom obmedzovaní utláčania povrchovej vrstvy pôdy pneumatikami traktorov. Pri predsejbovej príprave a sejbe sa majú jednoznačne používať dvojmontáže pneumatík,  ich správne hustenie, prípadne pásové podvozky. V centre pozornosti je postupné vyrovnávanie mikroreliéfu pôdy ako základnej podmienky pre kvalitné sejbové lôžko. V podstate to znamená, že v hĺbke 3-4 centimetre sa má v pôde vytvoriť medzivrstva, ktorá oddelí povrchovú nakyprenú vrstvu pôdy od spodnej utlačenejšej vrstvy pôdy, v ktorej vzlína pôdna vlaha a neskôr bude zásobovať korienky vysiatej kultúrnej plodiny vodou.

Technológie rozhodujú

Rozhodujúci vplyv na tento stav osivového lôžka má druh technologického systému obrábania pôdy, ktorý bol použitý už v jesennom období. V inom stave sa bude pôda, ktorá bola na jeseň zoraná klasickým pluhom a inak bude vyzerať pôda obrábaná systémom bezorbového  pôdochranného obrábania. Navyše, treba brať do úvahy aj premenlivé poveternostné podmienky. V rámci nich pozorujeme už po viacero pestovateľských ročníkov dlhé teplé a často aj suché jesenné počasie.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *