Predkladanie žiadostí o priame podpory na zvieratá

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila na svojej internetovej stránke oznam o možnosti predkladať žiadosti o platbu na opatrenie životné podmienky zvierat a agroenvironmentálnu platbu na podopatrenie chov a udržanie ohrozených druhov zvierat, a to v termíne od 14. apríla do 15. mája 2014.

Ako PPA ďalej uviedla, žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne (t. j. od 16. mája do 9. júna 2014) bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1% za každý pracovný deň omeškania.

Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok v platných nariadeniach vlády Slovenskej republiky.

Platobná agentúra pripravila pre žiadateľov, ktorí predložili v roku 2013 niektorú z vyššie uvedených žiadostí na hovädzí dobytok alebo ovce, predtlačené zoznamy zvierat podľa predchádzajúceho roku a formuláre IL, ktoré si môžu vyzdvihnúť od 14. apríla 2014 na príslušnom regionálnom pracovisku PPA.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *