Pre vtáčiu chrípku v Malinove prijímajú opatrenia Vajnory i Biskupice

Bratislavské mestské časti Vajnory a Podunajské Biskupice prijali opatrenia v súvislosti s nedávnym výskytom vtáčej chrípky v súkromnom chove hydiny v obci Malinovo v Seneckom okrese.

MALINOVO. Miestne úrady aktuálne realizujú súpis všetkých chovov hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí. Chovateľov zároveň vyzvali, aby zabezpečili zvýšenú biologickú bezpečnosť a zamedzili kontaktu svojho chovu s voľne žijúcimi vtákmi.
„Miestny úrad vykoná aktualizáciu súpisu všetkých chovov hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí vrátane približných počtov chovaného vtáctva,“ uviedla mestská časť Vajnory. Okrem iného žiada miestnych chovateľov, aby na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS) v Bratislave nahlasovali akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí. Obyvateľov vyzvala mestská časť, aby v prípade, ak nájdu uhynutého voľne žijúceho vtáka, to oznámili na miestnom úrade. Podunajské Biskupice vyzvali obyvateľov, aby do piatka (30. 4.) nahlásili druh a počet hydiny či vtákov, ktoré chovajú.
Majiteľka hydiny v Malinove oznámila v apríli zvýšený úhyn nosníc kury domácej vo svojom nekomerčnom chove. Inšpektori preto vykonali klinické vyšetrenie chovu. „Nosnice vykazovali apatiu, zníženú aktivitu, znížený príjem krmiva, celkovú slabosť a hnačku,“ uviedla RVPS Senec. Veterinári odobrali vzorky uhynutej hydiny a poslali ich do laboratória, kde sa vyšetrením potvrdila pozitivita na vírus vtáčej chrípky H5N1.
RVPS vymedzila ochranné pásmo pre obce Malinovo, Zálesie a Most pri Bratislave a pásmo dohľadu pre obce v ich okolí. Pre dotknuté samosprávy, chovateľov či miestnych poľovníkov nariadila opatrenia na zamedzenie šíreniu vtáčej chrípky.
Choroba sa môže v chove hydiny či vtákov prejaviť poklesom príjmu krmiva a vody, poklesom produkcie vajec, zvýšenou úmrtnosťou, výtokom z očí či zobáka, hnačkou či ospalosťou.

/tasr/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *