Autor
Kategórie:
Nezaradené

Pozemkový fond bude môcť nadobudnúť pozemky, ktoré boli predmetom úveru

Slovenský pozemkový fond (SPF) bude môcť nadobudnúť pozemky, ktoré boli predmetom úveru. Umožní mu to novela zákona o pozemkových úpravách, ktorú dnes schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Právnu normu pripravilo ministerstvo pôdohospodárstva a účinnosť nadobudne od 1. júla.

BRATISLAVA. Novela zákona nadväzuje na uznesenie vlády z augusta 2012 v Nových Sadoch o podpore subjektov poľnohospodárskej prvovýroby. Jedným zo zámerov, vyplývajúcich z vtedajšieho rokovania, bolo vytvorenie podmienok pre nákup poľnohospodárskej pôdy fyzickými a právnickými osobami, ktoré na nej hospodária.

„Výsledkom rokovaní dotknutých rezortov, a to najmä ministerstva pôdohospodárstva a ministerstva financií, je to, že Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) vytvorí produkt Moja pôda, v rámci ktorého bude možné úverovať nákup poľnohospodárskej pôdy farmármi za prijateľných podmienok,“ konštatuje agrorezort.

Jednou z podmienok, ktorými SZRB podmieňuje výhodné úrokové sadzby a dobu splatnosti úverov, ako aj to, že úverovaný bude aj nákup spoluvlastníckych podielov, je posilnenie jej záruk, že v prípade zlyhania poskytnutého úveru bude pôda odkúpená za cenu zodpovedajúcu výške poskytnutého úveru. Novelou sa dáva možnosť SPF v takých prípadoch pôdu odkúpiť a následne ju použiť na plnenie zákonom stanovených úloh.

Právna norma je podľa rezortu pôdohospodárstva skonštruovaná tak, že má zároveň obmedziť špekulatívne nákupy pôdy, ku ktorým nie zriedka dochádza pri predaji založenej pôdy, v exekučných konaniach, respektíve dobrovoľných dražbách.

(tasr)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *