Portfólio odrôd jačmeňa jarného pre rok 2021

Predstavenia odrôd sladovníckeho jačmeňa počas on-line webináru spoločnosti Limagrain sa zhostil Ing. Stanislav Doležal, vedúci marketingu a registrácie odrôd spoločnosti LCEC z Hrubčíc (ČR). V úvode skonštatoval stúpajúci dopyt pivovarov a sladovní po kvalitnom sladovníckom jačmeni, pričom ani v ďalších rokoch nie je predpoklad poklesu vo výrobe piva a sladu.

Ťažisko ponuky

Prezentáciu odštartovala perspektívna odroda Overture s výberovou sladovníckou kvalitou, ktorá v posledných troch rokoch zaznamenala  najväčší nárast v podiele na trhu. Zároveň na Slovensku s 37 percentami množiteľských plôch je už dva roky po sebe najpestovanejšia sladovnícka odroda jarného jačmeňa, pričom osev plôch naďalej narastá. V roku 2020 bolo na Slovensku vyprodukovaného 4 500 ton certifikovaného osiva odrody Overture. V Českej republike s takmer 12 percentami množiteľských plôch je aktuálne jednotkou pre výrobu štandardných typov piva. Podľa S. Doležala je uplatnenie Overture široké, zaradená je na Zelenej listine Heineken, vykupovaná je spoločnosťami Lycos – Trnavské sladovne, Plzeňský Prazdroj Slovensko, Sladovňami v Michalovciach a Leviciach, taktiež Tatranskou sladovňou. Nadpriemerné úrody zrna dosahuje vo všetkých výrobných oblastiach.  Podiel predného zrna je vysoký, HTZ dosahuje na úrovni 49 gramov. Má výbornú odolnosť proti hnedej škvrnitosti a hrdzi jačmennej. Je to odroda s vysokým stupňom prekvasenia (83,2 percenta) a vysokým extraktom v sušine sladu (83,4 percenta), zároveň má nízky obsah betaglukánov, čo zjednodušuje filtráciu piva. „Sú to hlavné kvalitatívne vlastnosti, ktoré sú cenené ako sladovňami tak pivovarmi,“ dodal S. Doležal.

Tango na vzostupe

Ďalšou odrodou, ktorá má svoje opodstatnenie na slovenskom trhu a zaznamenala určité rastúce požiadavky spracovateľov, je odroda Tango. Podľa S. Doležala je kvalitatívne veľmi podobná odrode Overture,  navyše dosahuje o niečo vyššie úrody. V roku 2020 s takmer 15 percentami množiteľských plôch sa odroda Tango stala tretia najpestovanejšia na Slovensku. Disponuje dobrou odolnosťou proti poliehaniu, veľmi dobrým zdravotným stavom (zabudovaný gén mlo) – je odolná proti múčnatke. V post-registračných skúškach ÚKZÚZ-u v roku 2019 dosiahla vysoké hodnotenie kvality (USK 8,9), v štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP-u dosiahla najvyššie hodnotenie USK 9. Podľa S. Doležala je kvalita odrody jednoznačná, čo je dané extraktom na úrovni 83,3 percenta a stupňom prekvasenia 83,2 percenta.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *