Počet somatických buniek v mlieku bahníc a ich vzťah k množstvu a zloženiu mlieka

Hlavným cieľom väčšiny chovov oviec v súčasnej dobe je produkcia mlieka. Pre chovateľa dojných oviec má ekonomická rentabilnosť výroby surového mlieka zásadný význam. Znížená produkcia mlieka a zhoršenie jeho kvality môžu túto rentabilnosť negatívne ovplyvniť.

Hygienická bezpečnosť ovčieho mlieka je zabezpečená prostredníctvom nariadenia EP 853/2004. Toto nariadenie určuje legislatívny limit pre povolený celkový počet mikroorganizmov (CPM) v mlieku. Podľa nariadenia, celkový počet mikroorganizmov v 1 ml mlieka (pri 30 ºC) nesmie presiahnuť hodnotu 500 000 pri surovom ovčom mlieku, ktoré nepodlieha tepelnej úprave a hodnotu 1 500 000 pri surovom ovčom mlieku, ktoré je určené na ďalšie spracovanie.
Celkový počet mikroorganizmov v surovom ovčom mlieku je odrazom úrovne hygieny dojenia a skladovania mlieka, no v neposlednom rade svoj podiel má aj úroveň ustajnenia. Avšak zdravotnej bezpečnosti surového ovčieho mlieka prostredníctvom hodnotenia zdravia vemena sa v podmienkach prvovýroby nevenuje takmer žiadna pozornosť.

Zdravotná bezpečnosť surového mlieka môže byť takto negatívne ovplyvnená ochorením mliečnej žľazy. Jedným z najčastejších ochorení mliečnej žľazy je mastitída. Mastitída je zápalové ochorenie mliečnej žľazy, ktoré je charakteristické nárastom počtu somatických buniek (PSB) v mlieku a taktiež je sprevádzané aj zmenami v množstve a zložení mlieka.
V praxi sa stretávame z hľadiska vonkajších príznakov ochorenia mliečnej žľazy s klinickými prejavmi, ako sú sčervenanie a opuch vemena, horúčka, nechutenstvo, zmeny vo farbe, konzistencii mlieka a podobne. Vďaka týmto zjavným príznakom je odhalenie klinických mastitíd pomerne jednoduché. Výskyt klinických mastitíd v chovoch oviec je pomerne nízky, pohybuje sa na úrovni pod 5 %. V chovateľskej praxi sa práve tieto zreteľné klinické prejavy ochorenia vemena považujú za jediný prejav ochorenia bahnice na mastitídu. Keďže percento výskytu je relatívne nízke, chovatelia ochoreniu vemena bahníc venujú len málo pozornosti.

Celý článok Ing. KRISTÍNY TVAROŽKOVEJ, PhD. z SPU Nitra je uverejnený v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 40.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *