Platforma EÚ pre dobré životné podmienky zvierat

Európsky komisár Vytenis Andriukaitis oficiálne otvoril úvodné stretnutie v rámci platformy EÚ pre dobré životné podmienky zvierat (ďalej len „platforma“). V rámci platformy sa zhromažďuje 75 zástupcov zainteresovaných strán, mimovládnych organizácií, vedeckých pracovníkov, členských štátov, krajín EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru), medzinárodných organizácií a EFSA (Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín).

Ako vyplýva z prieskumu Eurobarometer, ktorý bol zverejnený v marci 2016, absolútna väčšina Európanov považuje ochranu dobrých životných podmienok zvierat za veľmi dôležitú a chce v tejto oblasti vidieť zlepšenia.

Zlepšovanie životných podmienok zvierat nie je však len záležitosťou právnych predpisov. Ako sa uvádza v motte stratégie EÚ pre dobré životné podmienky zvierat, ktorá bola prijatá v roku 2012, „zodpovednosť nesie každý z nás“.

Pri otvorení komisár Andriukatis povedal, že táto iniciatíva by nemala byť vnímaná ako fórum na prípravu nových právnych predpisov. Jej cieľom je lepšia realizácia pravidiel EÚ o welfare zvierat, ktorých realizácia podľa neho môže byť „konkurenčnou výhodou na svetovom trhu“.  Zároveň vyzval zúčastnených zástupcov rôznorodých záujmových skupín ku kolegiálnemu prístupu: „Platforma bude schopná plniť svoje úlohy iba vtedy, ak bude existovať dôvera a spolupráca. Ak sem prídete iba s cieľom obhajovať svoje pozície, obávam sa, že nebudeme úspešní,“ varoval. Cieľom platformy je podporovať dialóg medzi príslušnými orgánmi, podnikmi, občianskou spoločnosťou a vedeckými pracovníkmi o otázkach dobrých životných podmienok zvierat, ktoré sú pre občanov EÚ dôležité.

Platforma bude pomáhať Komisii pri vývoji a výmene koordinovaných činností v oblasti dobrých životných podmienok zvierat so zameraním na lepšie uplatňovanie pravidiel EÚ týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat prostredníctvom výmeny informácií, najlepších postupov a priamej účasti zainteresovaných strán; na rozvoj a používanie dobrovoľných záväzkov podnikov a na podporovanie noriem EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na celosvetovej úrovni.

 Viac sa dočítate v Roľníckych novinách č. 24

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *