Filter

Chopme sa zdravého sedliackeho rozumu

Vývoj v živočíšnej výrobe možno označiť doslova za katastrofálny. Uvádza sa to v nedávno zverejnenej správe Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ktorá hodnotí vývoj nášho poľnohospodárstva za uplynulých dvadsať rokov, a ktorá v podstate len potvrdzuje to, čo všetci vedia.

Kategórie: Nezaradené

Dokážeme sa niekedy poučiť?

Potrava nech je tvojim liekom. To bolo jedna z hlavných zásad „otca medicíny“, antického lekára Hippokratesa. A tieto slová platili rovnako v jeho časoch, teda v 5. – 4. storočí pred Kristom, ako platia aj v súčasnosti. Dnes možno dokonca ešte viac.

Kategórie: Nezaradené

Zelená žatva v znamení extrémov

Chladný máj by mal podľa pranostiky naplniť stodoly, ale ten tohtoročný nebol ani chladný, ani mokrý. Akoby sa príroda pomýlila. Na začiatku júna sú polia príliš suché na to, aby potešili roľníkov. Treba však povedať, že tí nesedia so založenými rukami.

Kategórie: Nezaradené

Ani Česi nie sú v produkcii mlieka sebestační

Českí poľnohospodári uplynulý týždeň oslávili päťdesiaty štvrtý Svetový deň mlieka. Verejnosti pripomenuli nielen pozitívne zdravotné účinky tejto potraviny, ale i to, že Česká republika už v produkcii mlieka nie je sebestačná a stavy dojníc posledné tri roky prudko klesajú.

Kategórie: Nezaradené

Aj máj bol teplotne nadpriemerný

Po marci a apríli bol teplotne nadpriemerný aj máj. V minulom týždni malo počasie opäť letný charakter. Iba prízemný mráz, ktorý sa ojedinele vyskytol minulý štvrtok ráno, naštrbil dominanciu príznakov leta v súčasnom počasí.

Kategórie: Nezaradené

Nákaza

Nebezpečná baktéria urobila v Nemecku z uhorky priam vraždiaci nástroj. Podľa odborníkov sa nebezpečné črevné baktérie môžu objaviť aj na iných druhoch zeleniny.

Kategórie: Nezaradené

Poľnohospodári môžu odkupovať pôdu

V tomto týždni novelizované vládne nariadenie, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom (SPF) jednoznačnejšie určuje postup SPF pri prenájme, predaji a zámene pozemkov.

Kategórie: Nezaradené

V. Haraj: Stále sme v mimoriadnom režime

Náš vstup do Európskej únie si – okrem iného – vyžiadal aj vznik Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), ktorá sa stala nevyhnutným predpokladom pre vyplácanie podpôr z rozpočtu EÚ. Práve kvôli peniazom sa PPA neraz dostala na pretras a najmä po vlaňajších voľbách sa nahlas hovorilo o tom, že v predchádzajúcich...

Kategórie: Nezaradené

Jeden deň v roku nestačí

Už viac než pol storočie býva tretí májový utorok „zasvätený“ mlieku - oslavuje sa Svetový deň mlieka. Hlavný zmysel tohto dňa spočíva v pripomínaní mimoriadnej biologickej hodnoty mlieka a mliečnych výrobkov a opodstatnenosti ich konzumácie.

Kategórie: Nezaradené