Filter

Udržateľnosť

Experti tvrdia, že agrárny sektor môže kráčať jedine cestou udržateľnosti. Ide o systém, ktorý je ekonomicky životaschopný, nepoškodzuje životné prostredie, je technologicky možný a sociálne akceptovateľný – teda dlhodobý.

Kategórie: Nezaradené

Sila

Európsky parlament schválil novú legislatívu, ktorá umožní organizáciám prvovýrobcov vyjednávať nákupné ceny surového mlieka za poľnohospodárov, ktorých zastupujú, a to bez toho, aby porušovali pravidlá hospodárskej súťaže EÚ. ...

Kategórie: Nezaradené

Chlieb má vyššiu hodnotu ako automobil

Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch si nedávno pripomenul šesť desaťročí existencie. Aj preto sa rozhovor, ktorý nám poskytol Doc. RNDr. Ján KRAIC, PhD., riaditeľ Centra výskumu rastlinnej výroby Piešťany, vari vani nemohol začať inak ako otázkou: Ako sa šéfuje výskumnej organizácii so šesťdesiatročnou tradíciou?...

Kategórie: Nezaradené

Práca na rodnej hrude neláka

Slovenské poľnohospodárstvo zápasí s mnohými problémami, no o niektorých z nich sa príliš nehovorí. Pritom môže ísť o limitujúci faktor ďalšej existencie samotného odvetvia – príkladom je najmä oblasť vzdelávania a výchovy nových pracovníkov.

Kategórie: Nezaradené

O symbióze na dolnom toku Váhu

V prvý februárový piatok viedli naše cesty do Žihárca, okres Šaľa. Za roľníkmi a agropodnikateľmi, ktorí v tejto obci na juhu Slovenska - ako sme sa o tom presvedčili na vlastné oči - žijú a gazdujú takpovediac v symbióze.

Kategórie: Nezaradené

Vedia, ako si otvoriť dvere do sveta

Povinnosťou poľnohospodárov, ktorým sa aspoň ako tak darí, je šíriť okolo seba optimizmus a nie nadávať na všetko a všetkých okolo. Musíme sa snažiť ukázať tým, ktorí sa stali apatickými voči okolitému prostrediu, práci či dianiu vo svete, ako sa môžu vysporiadať s problémami. Nesmieme však byť okázalí, namyslení a...

Kategórie: Nezaradené