Filter

Dilema

Došlo k tomu, čoho sa viacerí obávali a čo mnohí predpovedali. Vplyvom udalostí predchádzajúcich týždňov sa status Maďarska, ako krajiny, kde je pestovanie GMO prísne zakázané, otriasa v základoch.

Kategórie: Nezaradené

P. Baco: Veľký krik má zakryť ďalšiu diskrimináciu

V súvislosti s prípravou Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013 nám z bruselského ústredia pred časom ponúkli do diskusie niekoľko nových pojmov. Okrem „aktívneho farmára“ je to aj „zastropovanie“. Práve o tomto pojme a o rizikách, ktoré pre našich „veľkých poľnohospodárov“ môžu vyplynúť z jeho uplatnenia v praxi, je rozhovor,...

Kategórie: Nezaradené

Import myšlienok domáci výskum nenahradí

Obdobie transformácie radikálne zmenilo situáciu i pomer síl v našom pôdohospodárskom odvetví, vrátane jeho vedecko – výskumnej základne. Žiaľ, pohľad na jej aktuálny stav nie je práve radostný. Na to, ako súčasnú situáciu vnímajú samotní vedci sme sa opýtali doc. Ing. JOZEFA KONÔPKU, CSc., predsedu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (SAPV).

Kategórie: Nezaradené

Sója nie je záchrana, ale dokáže pomôcť

Na Východoslovenskej nížine je sója v súčasnosti stabilizujúcou plodinou, ktorej sa pri dodržaní agrotechnických postupov darí na ľahkých i ťažších pôdach. Ako predplodina je najlepšou alternatívou - zanecháva v pôde veľké množstvo dusíka pre ďalšie plodiny, čím významne šetrí investície do pôdy.

Kategórie: Nezaradené

Nemci hlásia skromnú žatvu, obilia i repky je menej

Trojitý úder nepriazne počasia, konkrétne extrémne chladná zima, jarné sucho a výdatné letné dažde zmarili vyhliadky nemeckých poľnohospodárov na čo i len priemernú žatvu. Podľa Nemeckého zväzu poľnohospodárov (Deutscher Bauernverband) zožnú tamojší roľníci v tomto roku len 39 miliónov ton obilia a len 3,7 milióna ton repky, čo je hlboko...

Kategórie: Nezaradené

Technika

Dobrá úroda a najmä dobré, ba až veľmi dobré ceny rastlinných komodít dávajú predpoklad, že by sa v blízkej dobe mohol rozbehnúť aj predaj poľnohospodárskej techniky.

Kategórie: Nezaradené

Nemôžeme byť „profesionálni egoisti“

Šampiónom 6. Národnej výstavy hospodárskych zvierat sa stal plemenný býk mäsového plemena charolais. Úspešným chovateľom víťazného býka je firma Pomichal & Charolais, kft., ktorá už tradične dosahuje u nás, ale aj v zahraničí významné chovateľské úspechy.

Kategórie: Nezaradené

Repka dokáže vložené investície zhodnotiť

Vysoké nákupné ceny repky, ktoré sa vygenerovali na trhu v tomto roku, spravili z tejto olejniny mimoriadne lukratívnu plodinu. O tom, čo sa za týmto nárastom cien skrýva, ako aj o ďalšom vývoji na trhu s repkou sme hovorili s LADISLAVOM MAĎAROM, predsedom Slovenského zväzu olejninárov....

Kategórie: Nezaradené